Habarlar

 • Navarro – Di Nenno proclaimed champions of the Padel Tennis Vigo Open 2022

  Navarro - Di Nenno “Padel Tennis Vigo Open 2022” -niň çempionyny yglan etdi

  “Vigo Açyk 2022” -niň soňky oýnuny dünýäniň iň gowy iki jübüti Huan Lebron we häzirki wagtda dünýäde birinji ýerde durýan Alejandro Galan we häzirki wagtda ikinji ýerde durýan Pakito Navarro we Martin Di Nenno oýnar.2021 möwsüminde çempion bolmak üçin bäsleşik gutardy we ýene ...
  Koprak oka
 • Padel Tennis is Becoming a Fashionable Sprot

  “Padel Tennis” moda sprot bolýar

  Ispaniýanyň “El Pais” gazetiniň web sahypasyna görä, “Padel” tennis kortlaryny Ispaniýanyň islendik ýerinde 10 kilometr radiusda tapyp bolýar.Wagtlaýyn mugt ýer tapmak başdan geçirmeler bolup biler.“Padel” tennisiniň Ispaniýada moda sportuna öwrülendigini inkär edip bolmaz, ...
  Koprak oka
 • Bombshell in padel: Nasser Al-Khelaïfi launches a professional circuit

  Paneldäki Bombshell: Nasser Al-Khelaïfi professional zynjyry işe girizýär

  “Padel Tennis” dünýäsi 2022-nji ýylda ägirt uly özgerişlikleri başdan geçirer. “APT Tour” -yň dünýäniň iň gowy oýunçylarynyň duşuşýan “World Padel Tour” -a parallel zynjyr hökmünde peýda bolmagyndan soň, ýakyn aýlarda ýene biri sahna çykyp biler. .Na tarapyndan öňe sürlen zynjyr ...
  Koprak oka
 • Yiwu International Expo Center Indoor Football Field

  “Yiwu” halkara sergi merkezi ýapyk futbol meýdançasy

  Bu sahypa 7 taraply we 5 taraply futbol meýdançasyndan ybarat.Bu iki meýdanda oturdylan emeli çerkez kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilýär.Torfyň üýşmeleň beýikligi 5 sm, S görnüşli ekstrudirlenen monofilamenti bar.Iň oňat sport effektini gazanmak üçin 1 sm galyňlykdaky çuş ...
  Koprak oka
 • Padel, the fastest growing sport

  “Padel”, iň çalt ösýän sport

  Henizem ýaş sport görnüşi bolan Padel, takmynan 10 million oýunçy bilen dünýäde iň çalt ösýän sport görnüşleriniň biri hasaplanýar.Günorta Amerikada altmyşynjy ýyllaryň ahyrynda işlenip düzülen “Padel Tennis” -iň häzirki zaman oýny Günorta Marbellanyň üsti bilen Europeewropa girizildi ...
  Koprak oka
 • 2021 Xiamen International Padel Tennis Tournament

  2021 Sýamen halkara padel tennis ýaryşy

  Birnäçe gün ozal, Sýamen şäherinde 2021-nji ýyldaky “WEPADEL” tennis moda hepdeliginiň “Xiamen” moda hepdeliginiň çempionaty geçirildi.Tournamentaryş başlaly bäri “WEPADEL” ekizler ýaryşy padel tennis höwesjeňleriniň köpüsinden oňyn seslenmeler aldy ...
  Koprak oka
 • Chinese Padel Tennis Court Standard

  Hytaýyň “Padel” tennis korty standarty

  Padel tennis Meksikada döräpdir.Tora garşy raketa çäresi hökmünde padel tennisinde dürli görnüşler, güýçli gyzyklanma, güýçli fitnes funksiýalary we lezzet bar.Padel tennis 2016-njy ýylda Hytaýa hödürlenipdi, täze döreýän sport görnüşi hökmünde padel tennis giň ösüşe eýe ...
  Koprak oka
 • How does Football Artificial Turf release static electricity?

  Futbol emeli turf statiki elektrik energiýasyny nädip çykarýar?

  Her kim futbol meýdançasyny agzasa, ilkinji reaksiýa emeli çerkez futbol meýdançasy bolup biler.Emeli çig mal daşky gurşawa täsiri pes, tehniki hyzmatyň bahasy pes we aýak astyna garşylygy sebäpli köpçülik tarapyndan ýokary baha berilýär.Footballöne futbol emeli çerkez gowy we c ...
  Koprak oka
 • How Much Do You Know about Padel Tennis?

  Padel tennis hakda näçeräk zat bilýärsiňiz?

  Dünýäde üçünji orny eýelän Ispaniýanyň öňki oýunçysy Ferrer ýaňy-ýakynda professional “Padel” ýaryşyna gatnaşyp, bir gezek finala çykdy.Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri sporta girmekçi diýip pikir edenlerinde, Ferrer munuň diňe täze güýmenjidigini we professor bolmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy ...
  Koprak oka
 • Lvyin Turf attend 80th China Educational Equipment Exhibition

  Lwýin Turf, Hytaýyň 80-nji okuw enjamlary sergisine gatnaşýar

  Wuxi Lvyin Emeli Turf Co., Ltd. 2021-nji ýylyň 23-25-nji oktýabry aralygynda Çengduda geçiriljek 80-nji Hytaý Bilim enjamlary sergisine gatnaşmak üçin dürli bilim edaralaryna önümleri we hyzmatlary wagyz etmegi, şeýle hem hyzmatdaşlygy we aragatnaşygy ösdürmegi maksat edinýär.Wuxi Lwýin A ...
  Koprak oka
 • Advantages of Artificial Turf Used for Indoor Football Fields

  Oorapyk futbol meýdançalarynda ulanylýan emeli çerkeziň artykmaçlyklary

  Futbol meýdançalary indi emeli ot futbol meýdançalaryna we tebigy ot futbol meýdançalaryna bölünýär.Käbir adamlar içerde emeli otly futbol meýdançalaryny gurmak isleýärler.Bolup bilermi?Jogap hawa.Emeli ot futbol meýdançasy içerde we daşarda gurlup bilner.Bu meselede ...
  Koprak oka
 • Lvyin Turf attend for Domotex Asia /China Floor 2021

  Lwýin Turf “Domotex Asia / China Floor 2021” -e gatnaşýar

  2021-nji ýylyň 26-njy martynda “Domotex Asia / Chinafloor 2021” üç günlük çäräni jemledi.“Build Asia Mega Show”, täze bina we bezeg bilelikdäki sergi, poluň tegelegi bilen binanyň bezeg pudagynyň arasynda ýakyn integrasiýanyň täze ekologiýasyny döretdi.Sergä gatnaşyjylar we myhmanlar bilen bilelikde ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2