Lwin Turf, Göz öňüne getirişiň aňyrsyndaky sahna.

Dürli programmalar üçin ot

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary berip bileris

- LWYIN TURFYNYEN PEENDASY -
● CE REACH şahadatnamasy, EUB standartlaryna laýyklyk.
● UV synagy geçdi, ýokary UV çydamlylygy, uzak ömri.
● Çagalar howpsuz, öý haýwanlary üçin amatly, daşky gurşaw üçin amatly.
More Indi ekmek, suwarmak, dökünler, pestisidler ýok.
Installation Gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsat.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Lwýin Turf dogry saýlaw
  • Gaty hil barlagy ulgamy

  • Ajaýyp tehniki tejribe

  • Standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamy

  • Professional işewürlik pelsepesi

  • Hünär tehnologiýasy

honor
  • abou-us
  • abou-us
  • abou-us
  • abou-us
  • abou-us

Kompaniýanyň tertibi

Lwýin Turf dogry saýlaw

“Lvyin Turf”, 1998-nji ýyldan bäri Hytaýyň hünärmen öndürijilerinden we emeli ot öndürýän, abadanlaşdyryş we sport emeli otlary öndürýän, içerde we daşary ýurtlarda gowy satylýan “Wuxi Lvyin Plus New Material Technology Co., Ltd” kompaniýasynyň ýolbaşçylygyndaky marka. köp ýyllyk tejribesi bolan bazarlar, dünýäniň dürli künjeginden durnukly müşderi toparyny alyň.